Käyttöehdot

Maatilalle.fi:n käyttöehdot

Tervetuloa käyttämään Maatilalle.fi-sivustoa!

Yksityisyyden suoja

Älä koskaan luovuta henkilökohtaisia käyttäjätilitietojasi kolmansille osapuolille.

Käyttöehdot

Tällä sivulla on ilmoitettu ne Käyttöehdot (”Ehdot”), joiden mukaisesti sinä (“Käyttäjä”) saat käyttää Maatilalle.fi-sivustoa.

Nämä ehdot muodostavat sitovan sopimuksen Käyttäjän ja JSI Amisharjoittelun Oy:n (”Amisharjoittelu”) välillä ja Käyttäjän katsotaan hyväksyneen ne aina avatessaan Maatilalle.fi-sivuoston tai käyttäessään sitä. Mikäli et hyväksy tässä ilmaistuja Ehtoja, älä käytä Maatilalle.fi:tä.

Amisharjoittelu voi muokata näitä Ehtoja milloin tahansa julkaisemalla päivitetyn version tällä verkkosivulla. Ajan tasalla olevat ehdot tulisi käydä tarkistamassa tällä sivuilla säännöllisesti, sillä ne ovat sitovia.

Näitä Ehtoja rikkovien Käyttäjien pääsy Maatilalle.fi-sivustolle ja käyttöoikeus niihin voidaan keskeyttää tai päättää Amisharjoittelun harkinnan mukaisesti.

Käyttäjien on oltava 16-vuotiaita vieraillakseen Maatilalle.fi-sivustolla tai käyttääkseen niitä millään tavalla. Lisäksi alle 18-vuotiaan henkilön tulee käyttää kaikkia Maatilalle.fi-sivustoa vanhempansa, laillisen holhoojan tai muun vastuullisen aikuisen luvalla.

Yrityskäyttäjät ovat joko maatiloja tai puutarhoja.

1. Maatilalle.fi:n sisällön käyttö

Maatilalle.fi:n sisältö, kuten ulkoasut, tekstit, grafiikat, kuvat, videot, tiedot, logot, painikkeiden kuvakkeet, ohjelmistot, äänitiedostot ja muu sisältö on tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muiden lakien suojaamaa. Kaikki Maatilalle.fi:n sisältö on Amisharjoittelun omaisuutta. Kaiken Maatilalle.fi-sivustolla olevan sisällön kokoonpano (tarkoittaen kokoelmaa, järjestelyä ja koostetta) on yksinomaan Amisharjoittelun omaisuutta, ja sitä suojaavat tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muut lait. Maatilalle.fi sisällön luvaton käyttö saattaa rikkoa näitä lakeja ja/tai sovellettavia viestinnällisiä säännöksiä ja asetuksia, ja se on ankarasti kielletty.

Kaikki koodi, jonka Amisharjoittelu luo Maatilalle.fi:n sisällön tai minkä tahansa Maatilalle.fi:n muodostavien sivujen laatimiseksi tai esittämiseksi, on myös Amisharjoittelun tekijänoikeuksien suojaamaa, ja tällaisen koodin kopiointi tai muokkaus on kiellettyä sovellettavan lain mukaan.

Käyttäjä sitoutuu olemaan myymättä tai muuttamatta Maatilalle.fi.n sisältöä. Lisäksi käyttäjä sitoutuu olemaan väärinkäyttämättä Maatilalle.fi:n sisältöä.

2. Maatilalle.fi:n Palvelujen käyttö

Ainoastaan työharjoittelupaikkoja, oppisopimuspaikkoja, töitä ja/tai työelämän ohjeita etsivät henkilöt ja työharjoittelijoita, oppisopimustekijöitä ja/tai työntekijöitä etsivät maatalouden yritykset saavat käyttää Maatilalle.fi:n työharjoitteluilmoituksia, oppisopimusilmoituksia, työpaikkailmoituksia, työntekijäprofiileja, CV-tietokantaa ja muita ominaisuuksia. Lisäksi yksityiset henkilöt saavat käyttää Maatilalle.fi:tä sallittuihin ammatillisiin ja henkilökohtaisiin verkostointitarkoituksiin. Maatilalle.fi palveluiden käyttö riippuu myös mahdollisista muista sopimuksista, joita Käyttäjällä saattaa olla Amisharjoittelun kanssa. Mikäli nämä Ehdot ja mahdollinen Amisharjoittelun kanssa solmittu sopimus ovat ristiriidassa, sopimuksen ehdot pysyvät lainvoimaisina. Tässä yhteydessä käytettyä termiä ”julkaista” käytetään tarkoittamaan jollekin Maatilalle.fi-sivustolle lähetettävää, julkaistua tai näkyville asetettua tietoa.

Kaikki Maatilalle.fi:tä käyttäjät suostuvat siihen, että eivät:

1. Julkaise sellaista sisältöä, joka sisältää sivuja, joille pääsy on rajoitettu tai salasanan takana, tai piilotettuja sivuja tai kuvia

2. Pyydä salasanoja tai henkilötietoja muilta Käyttäjiltä

3. Häiritse mitään ryhmää, yritystä tai henkilöä tai yllytä tai puolla näiden häiritsemistä

4. Lähetä ei-toivottua postia tai sähköpostia, soita ei-toivottuja puheluita tai lähetä ei-toivottuja fakseja, joissa markkinoidaan ja/tai mainostetaan tuotteita tai palveluita jollekin käyttäjälle, tai ota yhteyttä käyttäjiin, jotka ovat nimenomaisesti pyytäneet, että Käyttäjä ei ottaisi heihin yhteyttä

5. Yritä häiritä mitään Käyttäjille suunnattua palvelua tai isäntäkoneen tai verkon toimintaa, mukaan lukien rajoituksetta seuraavia keinoja käyttämällä: viruksen lähettäminen jollekin Maatilalle.fi-sivustolle, ylikuormittaminen, ”floodaus”, ”spämmäys”, ”sähköpostipommitus” tai ”pysäyttäminen”

6. Käytä Maatilalle.fi mihinkään lainvastaiseen tarkoitukseen tai laittomaan toimintaan, tai julkaise tai lähetä sisältöä, CV:tä tai työharjoittelu-/oppisopimus-/työpaikkailmoituksia, jotka ovat herjaavia, kunniaa loukkaavia, implisiittisesti tai eksplisiittisesti loukkaavia, vulgaareja, säädyttömiä, uhkaavia, vihamielisiä, rasistisia, syrjiviä, luonteeltaan uhkaavia tai aiheuttavat todennäköisesti ärtymystä, hankaluuksia, nöyryytystä tai ahdistusta, tai saattavat aiheuttaa jonkun henkilön häirintää, tai sisältävät linkkejä pornografiseen, epäsiveelliseen tai peittelemättömän seksuaaliseen materiaaliin, Amisharjoittelun harkinnan mukaan määriteltyinä

7. Julkaise profiilia ja/tai CV:tä, joka ei ole aito ja jonka tarkoituksena on mainostaa tai markkinoida tuotteita tai palveluja.

Järjestelmän tai verkon tietoturvan rikkomukset saattavat johtaa siviili- tai rikosoikeudelliseen vastuuseen. Amisharjoittelu tutkii tapaukset, joihin saattaa liittyä tällaisia rikkomuksia ja saattaa toimia viranomaisten kanssa yhteistyössä tällaisiin rikkomuksiin osallisien Käyttäjien asettamiseksi syytteeseen.

Käyttäjä on vastuussa soveltuvin osin tilinsä, Profiilinsa ja salasanojensa luottamuksellisuuden säilyttämisestä. Salasanaa tai muita tilin käyttötietoja ei saa luovuttaa millekään toiselle osapuolelle tilapäisesti tai pysyvästi, ja Käyttäjä on vastuussa kaikesta Maatilalle.fi-sivuston käytöstä, joka tapahtuu hänen käyttäjätunnuksillaan tai salasanoillaan hänen luvallaan tai ilman hänen lupaansa. Käyttäjä suostuu ilmoittamaan Amisharjoittelulle välittömästi kaikesta tilinsä, Profiilinsa tai salasanojensa luvattomasta käytöstä.

3. Yrityksiä koskevat lisäehdot

Yritykset ovat yksin vastuussa ilmoituksistaan Maatilalle.fi-sivustolla. Amisharjoittelua ei katsota työharjoittelu-/oppisopimus-/työpaikan antajaksi ja/tai työnantajaksi mihinkään Maatilalle.fi-sivuston käyttöön liittyen, eikä Amisharjoittelu ole vastuussa mistään työharjoittelu-/oppisopimus-/työhönottopäätöksistä, jotka jokin Maatilalle.fi-sivuston työharjoittelu-/oppisopimus-/työpaikkailmoituksia julkaiseva taho on tehnyt, syystä riippumatta.

Amisharjoittelu pidättää oikeuden muokata, rajoittaa tai muuten estää Käyttäjää näkemästä kaikkia tietoja Maatilalle.fi-sovelluksessa oman harkintansa ja tarpeensa mukaan. Amisharjoittelu pidättää oikeuden tarjota Käyttäjälle kolmannen osapuolen palveluja ja tuotteita niiden preferenssien perusteella, jotka tämä määrittelee rekisteröityessään ja milloin tahansa sen jälkeen, tai joiden vastaanottamiseen Käyttäjä on suostunut. Tällaisia tarjouksia voivat tehdä Amisharjoittelu tai kolmannet osapuolet. Käyttäjä hyväksyy nämä käyttämällä Maatilalle.fi-sovellusta.

Käyttäjä hyväksyy, että Amisharjoittelu voi milloin tahansa yksipuolisesti muuttaa Maatilalle.fi-sovelluksen hinnoittelua ilman erillistä ilmoitusta asiasta.

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että mikäli hän peruu yritystilinsä tai se lopetetaan, kaikki Käyttäjän tilitiedot Maatilalle.fi:ssä, mukaan lukien tallennetut CV:t, verkostokontaktit ja sähköpostilistat, merkitään poistetuiksi ja saatetaan poistaa Maatilalle.fi:n tietokannoista. Tiedot saattavat pysyä saatavilla jonkin aikaa johtuen tällaisen poistoprosessin etenemisviiveistä Maatilalle.fi:n verkkopalvelimissa.

Jotta Amisharjoittelu voisi suojella Maatilalle.fi:n käyttäjiä muulta kaupalliselta mainonnalta tai pyynnöiltä, Amisharjoittelu pidättää oikeuden rajoittaa yritysten Käyttäjille lähettämät viestit/sähköpostit oman harkintansa mukaan sopivaksi katsomaansa määrään.

Sivustojen kautta voi myös olla saatavilla Käyttäjäsisällöstä johdettuja Ehdokasprofiileja. Amisharjoittelu ei anna mitään takeita tällaisten johdannaisten teosten täsmällisyydestä tai paikkansapitävyydestä, tai niiden sopivuudesta yritysten arvioitavaksi. Johdannaiset profiilit saattavat erota merkittävästi Käyttäjäsisällöstä.

Työharjoittelu-, oppisopimus- ja työpaikkailmoitukset

Työharjoittelu-, oppisopimus- ja työpaikkailmoitus ei saa sisältää:

1. Epätäsmällistä, väärää tai harhaanjohtavaa tietoa

2. Materiaalia tai linkkejä materiaaliin, jossa hyväksikäytetään ihmisiä seksuaalisesti, väkivalloin tai muulla tavalla, tai jossa kerätään henkilötietoja alle 16-vuotiailta

Maatilalle.fi:n työharjoittelu-/oppisopimus-/työpaikkailmoitusta ei saa käyttää:

1. Työharjoittelu-/oppisopimus-/työpaikkailmoitusten julkaisemiseen tavalla, joka ei ole sovellettavien paikallisten, kansallisen ja kansainvälisten lakien mukaista, mukaan lukien rajoituksetta lait, jotka liittyvät työhön ja työllisyyteen, yhdenvertaisiin työllistymismahdollisuuksiin ja työllistymiskelpoisuusvaatimuksiin, tietosuojaan, tietoihin pääsyyn ja niiden käyttämiseen, sekä immateriaalioikeuksiin

2. Sellaisten työharjoittelu-/oppisopimus-/työpaikkailmoitusten julkaisemiseen, joissa harjoitteluun/työllistymiseen edellytetään jonkin tietyn maan kansalaisuutta tai lainvoimaista pysyvää oleskelulupaa jossakin maassa, ellei muuta vaadita lain, säännösten, hallinnollisen määräyksen, tai läänin, alueen tai paikallisen julkishallinnollisen sopimuksen noudattamiseksi

3. Sellaisten työharjoittelu-/oppisopimus-/työpaikkailmoitusten julkaisemiseen, joihin liittyy jokin seulontavaatimus tai kriteeri, mikäli tällainen vaatimus tai kriteeri ei ole tosiasiallinen ja lainmukainen vaatimus ilmoituksen yhteydessä ilmoitetussa tehtävässä

4. Tuotteiden tai palvelujen myymiseen, markkinointiin tai mainostamiseen

5. Ilmoitusten julkaisemiseen minkäänlaisesta franchising-sopimuksesta, pyramidipelistä, ”klubijäsenyydestä”, jälleenmyyntisopimuksesta, monitasomarkkinointimahdollisuudesta, verkostomarkkinnoinnista tai myyntiedustustoimistojärjestelystä

6. Ilmoitusten julkaisemiseen mistään liiketoimintamahdollisuudesta, joka vaatii etukäteis- tai kausimaksua tai edellyttää muiden jäsenten, alijakelijoiden tai aliagenttien rekrytoimista

7. Ilmoitusten julkaisemiseen mistään sellaisesta liiketoimintamahdollisuudesta, josta maksetaan ainoastaan komissio, ellei ilmoituksessa ilmaista selkeästi, että avoimesta tehtävästä maksetaan ainoastaan komissio, ja kuvaillaan selkeästi se tuote tai palvelu, jota työnhakija tulisi myymään

8. Minkään sellaisen tilaisuuden mainostamiseen, jossa ei ole kyse vilpittömissä aikeissa työharjoittelusta/työllistämisestä

9. Työharjoittelu-/oppisopimus-/työpaikkailmoitusten julkaisemiseen millään Maatilalle.fi-sivustoilla malli-, näyttelijä-, kyky-, tai viihdetoimistojen puolesta tai koskien kykyjenetsijän tehtäviä

10. Seksipalveluiden mainostamiseen tai työntekijöiden etsimiseen seksuaalisluonteisiin työpaikkoihin

11. Tietyn poliittisen puolueen, poliittisen ohjelman, poliittisen kannan tai kysymyksen tukemiseen

12. Tietyn uskonnon markkinointiin

13. Paitsi sovellettavan lain salliessa, sellaisten työharjoittelu-/oppisopimus-/työpaikkojen julkaisuun, joissa edellytetään hakijan antavan tietoja liittyen hänen (1) rodulliseen tai etniseen alkuperäänsä (2) poliittisiin näkemyksiinsä (3) elämänkatsomuksellisiin tai uskonnollisiin näkemyksiinsä (4) jäsenyyteensä ammattiliitossa (5) fyysiseen tai henkiseen terveydentilaansa (6) sukupuolielämäänsä (7) tekemiinsä rikoksiin tai oikeudenkäyntimenettelyihinsä tai (8) ikäänsä

Amisharjoittelu pidättää oikeuden poistaa miltä tahansa Maatilalle.fi-sivustolta minkä tahansa työharjoittelu-/oppisopimus-/työpaikkailmoituksen, joka ei Amisharjoittelu kohtuullisen harkinnan mukaan ole yllä olevien Ehtojen mukainen, tai mikäli sellaista sisältöä on julkaistu, jonka Amisharjoittelu uskoo olevan Amisharjoittelun edun vastaista.

Mikäli Käyttäjä missään vaiheessa Maatilalle.fi:tä käyttäessään vääristelee tosiasioita Amisharjoittelulle tai muuten johtaa Amisharjoittelua harhaan liiketoimiensa luonteen suhteen, Amisharjoittelulla on perusteet päättää Maatilalle.fi:n käyttöoikeus käyttäjän osalta.

CV-tietokanta/Osaamisprofiilit

Maatilalle.fi:n CV-tietokannan/Osaamisprofiilien käyttö Yritysten toimesta

Maatilalle.fi:n CV-tietokantaa/Osaamisprofiileja tulee käyttää näiden Ehtojen ja mahdollisen Amisharjoittelun kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti. Maatilalle.fi:n CV-tietokantaa/Osaamisprofiileja tulee käyttää kaikkien sovellettavien yksityisyydensuoja- ja tietosuojalakien mukaisesti, ja Käyttäjä suostuu lisäksi olemaan paljastamatta mitään Maatilalle.fi:n CV-tietokannasta/Osaamisprofiileista peräisin olevia tietoja millekään kolmannelle osapuolelle, ellei Käyttäjä ole valtuutettu rekrytointitoimisto, henkilöstönvälitystoimisto, mainos- tai muu toimisto, tai käytä CV:tä/Osaamisprofiilia nimenomaisesti työllistämistarkoituksiin.

Käyttäjän on suoritettava asianmukaiset fyysiset, tekniset ja hallinnolliset toimenpiteet Maatilalle.fi:n CV-tietokannasta/Osaamisprofiileista saatujen tietojen suojaamiseksi katoamiselta, väärinkäytöltä, luvattomalta käytöltä, julkitulolta, muuttumiselta tai tuhoutumiselta. Käyttäjä ei saa luovuttaa CV-tietokannan/Osaamisprofiilin kirjautumistunnuksia kolmannelle osapuolelle eikä millekään taholle.

Maatilalle.fi CV-tietokantaa/Osaamisprofiileja ei saa käyttää:

1. Mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin työnantajana työharjoittelijoiden, oppisopimusopiskelijoiden ja/tai työntekijöiden etsimiseen, mukaan lukien rajoituksetta mainoskampanjat, tuotteet tai palvelut CV:den haltijoille

2. Ei-toivottujen puheluiden soittamiseen tai ei-toivottujen faksien, postin, sähköpostin tai uutiskirjeiden lähettämiseen CV:den/Osaamisprofiilin haltijoille, tai yhteyden ottamiseen johonkin henkilöön, ellei tämä ole suostunut yhteydenottoon (kun suostumusta vaaditaan, tai ellei nimenomaista suostumusta vaadita, kun henkilö on ilmoittanut, ettei halua saada yhteydenottoja)

3. Hakijoiden hankintaan tai yhteyden ottamiseen hakijoihin tai CV:n/Osaamisprofiilin haltijoihin liittyen uramessuihin ja kohdassa 3 kiellettyihin liiketoimintamahdollisuuksiin

4. Työharjoittelija-/oppisopimusopiskelijoita/työnhakijoita koskevat lisäehdot 

Kun Käyttäjä rekisteröityy jollekin Maatilalle.fi-sivustolle, häntä pyydetään luomaan käyttäjätili ja antamaan Amisharjoittelulle tiettyjä tietoja, mukaan lukien rajoituksetta voimassa oleva sähköpostiosoite (”Käyttäjän Tiedot”).

Lähetetyn Profiilin on oltava paikkansapitävä ja kuvattava Käyttäjää, yksittäistä henkilöä. Profiilissa edellytetään vakiokenttien täyttämistä.

Käyttäjä tunnustaa ja hyväksyy olevansa yksin vastuussa minkä tahansa Maatilalle.fi-sivustolle asettamansa CV:n/Osaamisprofiilin tai sen sisältämän materiaalin muodosta, sisällöstä ja paikkansapitävyydestä.

Amisharjoittelu pidättää oikeuden tarjota Käyttäjälle kolmannen osapuolen palveluja ja tuotteita niiden preferenssien perusteella, jotka tämä määrittelee rekisteröityessään ja milloin tahansa sen jälkeen, tai joiden vastaanottamiseen Käyttäjä on suostunut. Tällaisia tarjouksia voivat tehdä Amisharjoittelu tai kolmannet osapuolet. Lisätietoja koskien Käyttäjän Tietoja on saatavilla Amisharjoittelun tietosuojalauselosteesta.

Amisharjoittelu pidättää oikeuden myydä Käyttäjän tietoja kolmannelle osapuolelle palvelujen ja tuotteiden markkinointia varten lakien puitteissa. Käyttäjä hyväksyy tämän käyttämällä Maatilalle.fi-sovellusta.

Käyttäjä ymmärtää ja suostuu siihen, ettei hänellä ole omistusoikeuksia käyttäjätiliinsä, ja että jos hän peruuttaa Maatilalle.fi-käyttäjätilinsä tai hänen Maatilalle.fi-käyttäjätilinsä suljetaan, kaikki kyseisen käyttäjätilin tiedot Maatilalle.fi:ssä – mukaan lukien CV:t, Profiilit, saatekirjeet, tallennetut työpaikat ja kyselyt – merkitään poistetuiksi, saatetaan poistaa Maatilalle.fi:n tietokannoista ja tullaan poistamaan Maatilalle.fi-sivuston julkisilta alueilta. Tiedot saattavat pysyä saatavilla jonkin aikaa johtuen tällaisen poistoprosessin etenemisviiveistä Maatilalle.fi:n verkkopalvelimissa. Lisäksi kolmannet osapuolet saattavat säilyttää tallennettuja kopioita Käyttäjän Tiedoista.

Amisharjoittelu pidättää oikeuden poistaa käyttäjätilin ja kaikki Käyttäjän Tiedot, mikäli ne ovat olleet huomattavan pitkään käyttämättöminä.

5. Käyttäjäsisältö

Käyttäjä ymmärtää, että kaikki tiedot, tekstit, ohjelmistot, musiikit, äänet, valokuvat, grafiikat, videot, mainokset, viestit tai muut materiaalit, jotka lähetetään, julkaistaan tai asetetaan näytteille Maatilalle.fi-sivustolle tai sellaisen kautta (”Käyttäjäsisältö”) ovat yksin sen henkilön vastuulla, jolta tällainen Käyttäjäsisältö on peräisin. Amisharjoittelu ei vaadi omistusoikeutta tai valtaa mihinkään Käyttäjäsisältöön. Käyttäjä tai lisenssinantajana oleva kolmas osapuoli, soveltuvin osin, säilyttää kaikki patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeudet kaikkeen Maatilalle.fi:n kautta tai Maatilalle.fi:ssä lähettämäänsä, julkaisemaansa tai näytteille asettamaansa Käyttäjäsisältöön ja on vastuussa näiden oikeuksien asianmukaisesta suojaamisesta. Lähettämällä, julkaisemalla tai asettamalla näytteille Käyttäjäsisältöä Maatilalle.fi:sa tai sen kautta Käyttäjä antaa Amisharjoittelulle maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, rojaltivapaan, siirrettävissä olevan, alalisensoitavan lisenssin käyttää, jäljentää, muokata, levittää ja julkaista tällaista Käyttäjäsisältöä Maatilalle.fi:n kautta. Lisäksi lähettämällä, julkaisemalla tai asettamalla näytteille Käyttäjäsisältöä, joka on tarkoitettu suuren yleisön saataville, Käyttäjä antaa Amisharjoittelulle maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, rojaltivapaan lisenssin jäljentää, muokata, levittää ja julkaista tällaista käyttäjäsisältöä Maatilalle.fi:ssa ja sen palvelujen markkinointitarkoituksissa. Amisharjoittelu lopettaa tämän lisenssinvaraisen käytön kaupallisessa mielessä kohtuullisen ajan kuluttua siitä, kun tällainen Käyttäjäsisältö on poistettu Maatilalle.fi:ssä. Amisharjoittelu pidättää oikeuden kieltäytyä hyväksymästä, julkaisemasta, asettamassa näytteille tai välittää Käyttäjäsisältöä täysin oman harkintansa mukaisesti.

Käyttäjä myös vakuuttaa, että hänellä on oikeus myöntää yllä mainittu käyttöoikeus tai että oikeuksien (mukaan lukien moraaliset oikeudet sisältöön) omistaja on kokonaisuudessaan ja tosiasiassa luopunut kaikista mainituista oikeuksistaan sekä pätevästi ja peruuttamattomasti luovuttanut Käyttäjälle oikeuden myöntää yllä mainittu käyttöoikeus. Jos Käyttäjä julkaisee Käyttäjäsisältöä Maatilalle.fi-sivuston julkisilla alueilla, hän sallii samalla muille Käyttäjille pääsyn tällaiseen Käyttäjäsisältöön sekä luvan asettaa näytteille, tarkastella, säilyttää ja jäljentää sitä henkilökohtaiseen käyttöön. Edellä mainitun mukaisesti tällaisen Maatilalle.fi:hin sijoitetun Käyttäjäsisällön omistaja säilyttää kaikki oikeudet, joita tällaiseen Käyttäjäsisältöön saattaa kohdistua. Amisharjoittelu voi käydä läpi ja poistaa Käyttäjäsisältöä, joka sen oman harkinnan mukaan rikkoo näitä Ehtoja, sovellettavia lakeja, sääntöjä tai säännöksiä, on herjaavaa, häiritsevää, loukkaavaa tai laitonta, tai loukkaa jonkin Maatilalle.fi-sivuston Käyttäjien oikeuksia, vahingoittaa heitä tai uhkaa heidän turvallisuuttaan. Amisharjoittelu pidättää oikeuden poistaa Käyttäjiä ja estää jatkossa heidän pääsynsä Maatilalle.fi-sivustolle ja/tai heitä käyttämästä Maatilalle.fi:tä sen johdosta, että he ovat rikkoneet Ehtoja tai sovellettavia lakeja, sääntöjä tai säännöksiä. Amisharjoittelu voi ryhtyä täysin oman harkintansa mukaisesti mihin tahansa tarpeellisiksi tai asianmukaisiksi katsomiin toimenpiteisiin, mikäli se uskoo, että tällainen Käyttäjäsisältö saattaisi synnyttää vastuun Amisharjoittelulle, vahingoittaa Amisharjoittelun tai Maatilalle.fi:n brändiä tai julkisuuskuvaa, tai aiheuttaa Maatilalle.fi:n Käyttäjien tai (kokonaisuudessaan tai osittain) internet-palveluntarjoajiensa tai muiden toimittajiensa palvelujen menetyksen.

Amisharjoittelu ei anna mitään vakuutuksia tai takuita Käyttäjäsisällön, Käyttäjäsisällöstä johdettujen teosten tai minkään muun Käyttäjien julkaiseman viestinnän totuudenmukaisuudesta, paikkansapitävyydestä tai luotettavuudesta, eikä Amisharjoittelu suosittele mitään Käyttäjien ilmaisemia mielipiteitä. Käyttäjä hyväksyy sen, että mahdollinen luottaminen muiden Käyttäjien julkaisemaan materiaaliin tapahtuu omalla vastuulla.

Käyttäjän luoman profiilin on kuvailtava Käyttäjää yksittäisenä henkilönä. Sopimattomien ja kiellettyjen Profiilien esimerkkeihin sisältyy muun muassa Profiilit, jotka esittävät tai edustavat eläintä, paikkaa, elotonta esinettä, fiktiivistä hahmoa tai oikeaa yksilöä, joka kuitenkaan ei ole Käyttäjä.

Mihinkään Maatilalle.fi:hin lähetettyyn Käyttäjäsisältöön ei saa sisällyttää tietoja, jotka saatetaan tulkita joko koko- tai osa-aikaista työtä/työharjoittelua etsiville henkilöille suunnatuksi suoraksi pyynnöksi, mainokseksi tai rekrytoinniksi koskien avoinna olevaa työpaikkaa. Maatilalle.fi:n Käyttäjien suojaamiseksi kaupallisilta mainoksilta tai yhteydenotoilta Amisharjoittelu pidättää oikeuden rajoittaa niiden sähköpostien tai muiden viestien määrää, jotka Käyttäjä voi lähettää muille Käyttäjille, sellaiseen määrään, jonka Amisharjoittelu katsoo sopivaksi oman harkintansa mukaan.

Erimielisyydet

Sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta ja sopimussuhteesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan erimielisyydet yleisessä tuomioistuimessa ensimmäisenä asteena Varsinais-Suomen käräjäoikeus.

6. Ilmoitukset väitetyistä tekijänoikeus- tai tavaramerkkirikkomuksista

Mikäli on aihetta uskoa, että tekijänoikeuksien alainen teos tai tavaramerkki on ladattu, julkaistu tai kopioitu jollekin Maatilalle.fi-sivustolle ja siihen on pääsy tällaisella Maatilalle.fi-sivustolta tavalla, joka muodostaa tekijänoikeus- tai tavaramerkkirikkomuksen, pyydämme ottamaan yhteyttä Amisharjoittelun sähköpostitse käyttämällä osoitetta tuki(at)amisharjoittelu.fi tai postitse osoitteeseen: JSI Amisharjoittelu Oy, Jarrumiehenkatu 3 a, 20100 Turku, Finland.

Tarvitsetko apua työharjoittelu-/oppisopimus-/työnhakija-asiassa? Ota meihin yhteyttä (tuki(at)amisharjoittelu.fi)

7. Käyttöoikeuksien poistaminen toisten tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia koskevien rikkomusten johdosta

Amisharjoittelu kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia, ja pyydämme Käyttäjiämme ja sisältöpartnereitamme toimimaan samoin. Tekijänoikeuksien suojaamien teosten luvaton julkaisu, toisintaminen, kopiointi, jakelu, muuttaminen, julkinen esillepano tai julkinen esittäminen on tekijänoikeusrikkomus. Ehtona Maatilalle.fi-sivuston käyttämiselle Käyttäjä suostuu olemaan käyttämättä mitään Maatilalle.fi:tä muiden henkilöiden immateriaalioikeuksien rikkomiseen millään tavalla. Amisharjoittelu pidättää oikeuden sulkea käyttäjätilin ja estää pääsyn Maatilalle.fi-sivustolle sellaisilta käyttäjiltä, jotka toistuvasti rikkovat toisten tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia. Amisharjoittelu pidättää oikeuden ryhtyä näihin toimenpiteisiin oman harkintansa mukaisesti rajoittaakseen pääsyä Sivustolle ja/tai sulkeakseen milloin tahansa oman harkintansa mukaisesti käyttäjätilit sellaisilta käyttäjiltä, jotka rikkovat muiden immateriaalioikeuksia, oli kyseessä toistuva rikkomus tai ei, ilmoittaen tai ilmoittamatta siitä, ja ilman mitään vastuuta sitä Käyttäjää kohtaan, jonka tili on suljettu tai jonka pääsy on estetty. Edellä mainitusta huolimatta, mikäli Käyttäjä uskoo vilpittömästi, että hänestä on tehty väärin perustein ilmoitus tekijänoikeusrikkomusta koskien, pyydämme ottamaan yhteyttä vaatimustenmukaisuudesta ja petosten torjunnasta osoitteeseen tuki(at)amisharjoittelu.fi.

8. Amisharjoittelun vastuu

Maatilalle.fi-sivusto toimi muun muassa paikkoina, joissa (1) yritykset voivat julkaista ilmoituksia avoimista työharjoittelu-/oppisopimus-/työpaikoista sekä etsiä ja arvioida työharjoittelijoita/oppisopimusopiskelijoita/työnhakijoita, sekä joissa (2) ehdokkaat voivat julkaista CV:tä ja Profiileja sekä etsiä ja arvioida avoimia työharjoittelu-/oppisopimus-/työpaikkoja. Amisharjoittelu ei seulo tai sensuroi ilmoituksia, mukaan lukien tarjolla olevia Profiileja. Amisharjoittelu ei ole osallinen yrityksen ja työharjoittelupaikkojen-/työnhakijoiden välisessä varsinaisessa transaktiossa. Tämän seurauksena Amisharjoittelu ei ole vastuussa Käyttäjäsisällöstä, julkaistujen työharjoittelu-/oppisopimus-/työpaikkojen tai CV:den/Osaamisprofiilien laadusta, turvallisuudesta tai laillisuudesta, ilmoitusten totuudenmukaisuudesta tai paikkansapitävyydestä, yritysten kyvystä tarjota työtilaisuuksia hakijoille tai hakijoiden kyvystä täyttää avoimia työharjoittelu-/oppisopimus-/työpaikkoja, eikä Amisharjoittelu anna mitään takuita mistään Maatilalle.fi-sivustolla olevista paikoista, CV:stä/Osaamisprofiileista tai käyttäjäsisällöstä. Vaikka Amisharjoittelu pidättää oikeuden poistaa Käyttäjäsisältöä, CV:tä/Osaamisprofiileja tai muuta materiaalia Maatilalle.fi-sivustolta ajan mittaan oman harkintansa mukaisesti, Amisharjoittelu ei sitoudu tekemään niin ja lain sallimassa laajuudessa sanoutuu irti kaikesta vastuusta tällaisiin toimenpiteisiin ryhtymättä jättämisestä.

Amisharjoittelu tarjoaa yksittäisille henkilöille paikan verkostoitumiseen ammatillisessa ja henkilökohtaisessa tarkoituksessa, eikä Amisharjoittelu seulo tai sensuroi Maatilalle.fi-sivustolla olevia Profiileja tai Käyttäjäsisältöä. Amisharjoittelu ei osallistu varsinaiseen viestintään Käyttäjien välillä. Tämän seurauksena Amisharjoittelulla ei ole minkäänlaista valtaa Maatilalle.fi-sivustolla lähetettyjen Profiilien tai Käyttäjäsisällön paikkansapitävyyden, luotettavuuden, täydellisyyden tai täsmällisyyden suhteen, eikä se anna mitään takuita mistään Maatilalle.fi-sivustolla olevasta Profiilista tai Käyttäjäsisällöstä.

On otettava huomioon, että asioimiseen tuntemattomien, alaikäisten tai vilpillisesti toimivien henkilöiden kanssa liittyy riskejä, mukaan lukien rajoituksetta fyysisten vahinkojen riski. Käyttäjä on vastuussa kaikista riskeistä, jotka liittyvät kanssakäymiseen sellaisten muiden henkilöiden kanssa, joihin muodostuu yhteys Maatilalle.fi-sivuston kautta. Muiden ihmisten tiedot saattavat itsessään olla loukkaavia, vahingollisia tai virheellisiä, ja joissain tapauksissa ne on nimetty virheellisesti tai harhaanjohtavasti. Odotamme Käyttäjien noudattavan varovaisuutta ja tervettä järkeä Maatilalle.fi-sivustoa käyttäessä.

Koska käyttäjän todentaminen internetissä on hankalaa, Amisharjoittelu ei voi vahvistaa eikä vahvista, että kukin Käyttäjä on se, joka väittää olevansa. Koska emme osallistu, emmekä voi osallistua Käyttäjien keskinäiseen kanssakäymiseen tai hallita osallistujien käyttäytymistä Maatilalle.fi-sivustolla, niin siinä tapauksessa että Käyttäjällä on erimielisyyttä yhden tai useamman muun Käyttäjän kanssa, Käyttäjä vapauttaa Amisharjoittelun (sekä edustajamme ja työntekijämme) lainsäädännön sallimassa laajuudessa kaikenlaisista ja -luonteisista tunnetuista ja tuntemattomista, epäillyistä ja odottamattomista, julkistetuista ja julkistamattomista vaateista, vaatimuksista ja vahingonkorvauksista (välittömistä ja välillisistä sekä suorista ja epäsuorista), jotka johtuvat tällaisista erimielisyyksistä tai liittyvät niihin jollain tavalla.

Maatilalle.fi-sivusto ja sisältö saattavat sisältää epätarkkuuksia tai kirjoitusvirheitä. Amisharjoittelu ei anna mitään takuita minkään Maatilalle.fi-sivuston tai sisällön paikkansapitävyydestä, luotettavuudesta, täydellisyydestä tai ajantasaisuudesta. Kaikkien Maatilalle.fi-sivuston ja sisällön käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Maatilalle.fi-sivustolle tehdään määräajoin muutoksia, ja niitä voidaan tehdä milloin tahansa. Amisharjoittelu ei voi taata eikä lupaa mitään nimenomaisia tuloksia minkään Maatilalle.fi-sivuston käytöstä. Mitkään kirjalliset tai suulliset ohjeet tai tiedot, joita Käyttäjä on saanut Amisharjoittelusta tai joltakin Maatilalle.fi-sivustolta tai sellaisen kautta, eivät luo mitään takuuta, jota ei ole nimenomaisesti mainittu tässä.

Jos on aihetta uskoa, että jokin Sivustolla rikkoo näitä ehtoja, pyydämme ottamaan yhteyttä osoitteeseen tuki(at)amisharjoittelu.fi .

9. Takuun vastuuvapauslauseke

AMISHARJOITTELU EI TAKAA LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMASSA LAAJUUDESSA, ETTÄ MIKÄÄN Maatilalle.fi-SIVUSTO TAI PALVELUT TOIMIVAT VIRHEETTÖMÄSTI JA ETTÄ SEN PALVELIMILLA EI OLE TIETOKONEVIRUKSIA TAI MUITA VAHINGOLLISIA MEKANISMEJA. JOS JONKIN Maatilalle.fi-SIVUSTON TAI SISÄLLÖN KÄYTTÖ JOHTAA HUOLLON TARPEESEEN, LAITTEIDEN TAI TIETOJEN KORVAAMISEN TARPEESEEN TAI MAHDOLLISIIN MUIHIN KUSTANNUKSIIN, AMISHARJOITTELU EI OLE VASTUUSSA NÄISTÄ KUSTANNUKSISTA. Maatilalle.fi-SIVUSTO JA SISÄLTÖ TARJOTAAN ”SELLAISENA KUIN SE ON” ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA. AMISHARJOITTELU SANOUTUU LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMASSA LAAJUUDESSA IRTI KAIKISTA TAKUISTA, SEKÄ NIMENOMAISISTA ETTÄ HILJAISISTA, MUKAAN LUKIEN TAKUU KÄYTTÖKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA KÄYTTÖTARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. AMISHARJOITTELU EI ANNA MITÄÄN TAKUITA Maatilalle.fi:n SISÄLLÖN, PALVELUJEN, OHJELMISTON, TEKSTIEN, GRAFIIKOIDEN JA LINKKIEN PAIKKANSAPITÄVYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, TÄYDELLISYYDESTÄ TAI AJANTASAISUUDESTA.

10. Vastuuvapauslauseke koskien välillisiä vahinkoja

AMISHARJOITTELU, SEN TOIMITTAJAT TAI Maatilalle.fi-SIVUSTOLLA MAINITUT KOLMANNET OSAPUOLET EIVÄT OLE LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMASSA LAAJUUDESSA MISSÄÄN TILANTEESSA VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA SATUNNAISET JA VÄLILLISET VAHINGOT, MENETETYT TUOTOT, TAI MENETETYISTÄ TIEDOISTA, MENETETYSTÄ TYÖTILAISUUDESTA TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ AIHEUTUVAT VAHINGOT) JOHTUEN Maatilalle.fi-SIVUSTON JA SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTTÖKYVYTTÖMYYDESTÄ, RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUUKO SE TAKUUSEEN, SOPIMUKSEEN, OIKEUDENLOUKKAUKSEEN TAI MUUHUN OIKEUDELLISEEN KÄSITTEESEEN, JA RIIPPUMATTA SIITÄ, ILMOITETAANKO AMISHARJOITTELULLE TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

11. Vastuun rajoitus

Maatilalle.fi-SIVUSTOISTA, SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ TAI NIIHIN LIITTYEN AIHEUTUVA AMISHARJOITTELUN ENIMMÄISVASTUU EI LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMASSA LAAJUUDESSA YLITÄ 100 € RIIPPUMATTA KANTEEN SYYSTÄ (OLIPA KYSE SOPIMUSVASTUUSTA, OIKEUDENVASTAISUUDESTA, TAKUURIKKOMUKSESTA TAI MUUSTA).

12. Linkit muille sivustoille

Maatilalle.fi-sivustot sisältävät linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Nämä linkit tarjotaan Käyttäjille ainoastaan mukavuussyistä, eikä siksi, että Amisharjoittelu suosittelisi tällaisten kolmannen osapuolten verkkosivujen sisältöä. Amisharjoittelu ei ole vastuussa linkitettyjen kolmannen osapuolen sivustojen sisällöstä, eikä anna minkäänlaisia takuita tällaisten kolmannen osapuolen verkkosivustojen sisällöstä tai niillä olevien materiaalien paikkansa pitävyydestä. Linkitettyjen kolmansien osapuolten verkkosivustojen avaaminen tapahtuu omalla vastuulla.

13. Korvausvastuu

Käyttäjä sitoutuu suojaamaan ja puolustamaan Amisharjoittelua ja Maatilalle.fi:tä, sen kumppaneita ja niiden toimihenkilöitä, johtajia, työntekijöitä ja edustajia, kaikilta vaateilta, kanteilta tai vaatimuksilta, mukaan lukien rajoituksetta kohtuulliset oikeudenkäynti- ja kirjanpitopalkkiot, jotka väitetysti aiheutuvat tai aiheutuvat (1) mistä tahansa Käyttäjäsisällöstä tai muusta materiaalista, jonka Käyttäjä toimittaa Maatilalle.fi-sivustolle, (2) Maatilalle.fi-sivuston sisällön käytöstä, tai (3) näiden Ehtojen rikkomisesta. Amishrajoittelu ilmoittaa Käyttäjälle viipymättä tällaisesta vaateesta, kanteesta tai oikeudenkäyntimenettelystä.

14. Yleistä

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Lainkäyttövalta kaikista tästä sopimuksesta aiheutuviin vaateisiin liittyen on ainoastaan Suomen toimivaltaisilla tuomioistuimilla. Jos toimivaltainen tuomioistuin toteaa jonkin näiden Ehtojen säännöksen pätemättömäksi, ei tällaisen säännöksen pätemättömyys vaikuta näiden Ehtojen muihin säännöksiin, jotka pysyvät lainvoimaisina. Mitään luopumista näihin Ehtoihin sisältyvästä ehdosta ei voida katsoa pitempiaikaiseksi tai pysyväksi luopumiseksi tällaisesta ehdosta tai mistään muusta ehdosta. Lisäksi Amisharjoittelun jättämistä toimeenpanematta jotakin näihin Ehtoihin sisältyvistä ehdoista ei katsota tällaisesta ehdosta luopumiseksi, eikä se muulla tavoin vaikuta Amisharjoittelun kykyyn toimeenpanna tällaista ehtoa milloin tahansa tulevaisuudessa. Nämä Ehdot muodostavat Käyttäjän ja Amisharjoittelun välisen koko sopimuksen liittyen Maatilalle.fi-sivuston käyttöön, paitsi sen osalta, mitä on nimenomaisesti määrätty lisäsopimuksessa, tiettyjä Maatilalle.fi-sivuston alueita koskevissa lisäehdoissa mukaan lukien Maatilalle.fi:n Tietosuojalausekkeessa, ohjelmistolisenssissä tai Maatilalle.fi-sivuston tietyillä sivuilla olevassa aineistossa. Näihin ehtoihin ei tehdä muutoksia muutoin kuin julkaisemalla korjattu versio tällä sivulla.

16. Mobiilipalvelut

Mikäli Maatilalle.fi-sivustoa käytetään mobiililaitteella, Käyttäjä hyväksyy, että Amisharjoittelu voi saada tietoja mobiililaitteella tapahtuvasta Maatilalle.fi-sivuston käytöstä sekä operaattorista, sisältäen muun muassa mobiilioperaattorisi, mobiililaitteesi tai fyysisen sijaintisi. Lisäksi Maatilalle.fi-sivuston käyttäminen mobiililaitteella saattaa aiheuttaa datan näkymisen mobiililaitteessa ja sen kautta. Käyttämällä Maatilalle.fi:tä mobiililaitteella Käyttäjä vakuuttaa, että mikäli Käyttäjä tuo Maatilalle.fi-tietojaan mobiililaitteelle, Käyttäjällä on oikeus jakaa välitetyt tiedot mobiilioperaattorin tai muun yhteyden toimittajan kanssa. Mikäli Käyttäjä muuttaa mobiilitiliään tai deaktivoi sen, hänen on viivytyksettä päivitettävä Maatilalle.fi-tilinsä välttyäkseen siltä, että hänelle tarkoitetut viestit lähetetään Käyttäjän vanhan numeron uudelle haltijalle. Tämän tekemättä jättäminen on Käyttäjän vastuulla. Käyttäjä hyväksyy olevansa vastuussa kaikista maksuista ja tarpeellisista suostumuksista liittyen Maatilalle.fi-sivustolle pääsemiseen mobiilioperaattorinsa välityksellä. Siksi Käyttäjän on aiheellista tarkistaa mobiilioperaattorilta ovatko Maatilalle.fi-sivusto käytettävissä sekä kaikki ehdot liittyen näiden palveluiden käyttämiseen kyseisen mobiililaitteen välityksellä.

Käyttämällä mitä tahansa ladattavaa sovellusta Maatilalle.fi-sivuston käyttämiseksi, Käyttäjä nimenomaisesti hyväksyy kaikki Sovellusta koskevat loppukäyttäjän lisenssisopimusehdot, sekä niiden mahdolliset päivitykset.

17. Kesto ja päättyminen

Nämä Ehdot pysyvät lainvoimaisina niin kauan, kun olet Maatilalle.fi-sivuston Käyttäjä. Amisharjoittelu pidättää oman harkintansa mukaisesti oikeuden mukaan lukien rajoituksetta poistaa Käyttäjäsisällön Maatilalle.fi-sivustoilta ja päättää välittömästi rekisteröitymisen tai käyttöoikeuden Maatilalle.fi-sivustolle ja/tai muihin Amisharjoittelun tarjoamiin palveluihin, mikäli Käyttäjä rikkoo näitä Ehtoja tai mikäli Amisharjoittelu ei kykene varmistamaan tai todentamaan tietoja, jotka Käyttäjä lähettää rekisteröityessään Maatilalle.fi-sivustolle. Näiden Ehtojen tietyt säännökset pysyvät lainvoimaisina myös silloin, kun et enää ole Maatilalle.fi-sivuston Käyttäjä, mukaan lukien Kohdat 1, 2, 5, 7–16.

Ehdot päivitetty Turussa 14.4.2020